Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Alapvető rendelkezések

Üzemeltetői adatok, elérhetőségek:

Cégnév: EU Stock s.r.o.
945 01 Komárno Hradná ul. 9/2
Adószám:
DIČ:SK2023136665
Cégjegyzékszám:
IČO: 45 906 301
Nyilvántartásba vevő szerv neve (kiállító): Nyitrai Kerületi Bíróság
info @eustock.eu

Az Általános Szerződési Feltételek letölthető DOC és PDF formátumban.

A Szerződési Feltételek alapfogalmai:

Szolgáltató: Aki a webáruház szolgáltatásait adja.
Vásárló: Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
Szállító: A vásárló által megbízott szállítmányozó futárszolgálat.

Online szerződéskötési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) a EU Stock s.r.o. (továbbiakban: Szolgáltató; eladó) és az EU Stock s.r.o. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő fél (továbbiakban: Fogyasztó; Ügyfél; Vásárló; vevő) jogait és kötelezettségeit (távollevők között kötött szerződések esetén jogszabályban előírt tájékoztatást) sorolja fel. (Szolgáltató és Ügyfél együttesen a továbbiakban: Felek.)

A megkötött szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek. A megkötött szerződés nem kerül iktatásba. A megkötött szerződés utólag nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve: magyar. A rendelés azon adatai kerülnek megőrzésre, melyek bizonyítják a vásárlást, illetve a későbbi esetleges garanciális ügyek intézésének felgyorsítása érdekében.

A szerződés nyelve: magyar.
Jelen szerződési feltételek 2014.november 17. napjától hatályosak.
A Vásárló a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.eustock.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. A Szolgáltató webáruházában történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
Az Eladó a Vásárló megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.


A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között távollevők között kötött adás-vételiszerződés jön létre. A Vásárló/Fogyasztó kifejezetten tudomásul vesz, hogy a Webáruházban történt vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

A termék átvételének bármi nemű meghiúsulása, a szerződés megszűnését vonja maga után.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

A www.eustock.eu internetes weboldalt a EU Stock s.r.o. üzemelteti és tartja fenn.
A webáruházunkban kínált termékek adatainak, árainak, egyéb jellemzőinek helyességét a legnagyobb odafigyeléssel ellenőrizzük, de felelősséget ezekért vállalni nem tudunk. A leírások esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk.
Az aktuális vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

Az esetleges elírásokból eredő problémákért cégünk nem vállal felelősséget.
Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére mégis hibás ár kerül a webáruházba -, különös tekintettel az evidens, nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 forintos vagy 1 forintos árra, illetve a piaci árhoz képest irreális mértékben eltérő árra), akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron eladni. Azonban minden esetben felajánljuk a helyes áron történő vásárlást, illetve lehetőséget, hogy a Vásárló elálljon vásárlási szándékától, költségvonzat nélkül. A több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes csoportokba tartozó termékekre vonatkozó fizetési és szállítási feltételek eltérhetnek egymástól.

A webáruházban lévő termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációk, eltérhetnek a valóságtól! Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változtatása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Harmadik fél által üzemeltetett hirdetési portálokon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek, a webáruházban látható aktuális árak a mérvadóak minden esetben.

A megrendelések vállalt határidőn belüli teljesítéséért mindent megteszünk, de esetlegesen előfordulhatnak késések, illetve a teljesítés elmaradása. Ez esetben cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében Ön az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni.

Regisztráció vásárlás menete

Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik össze. (Elektronikus szerződéskötés lépései)

1. Lépés
Regisztráció, vagy a vásárlás megkezdése
A webáruházban regisztráció után kizárólag nem természetes személy vásárolhat. (egyéni vállalkozó, cég stb..) A regisztráció ingyenes, on-line módon, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért nem vállalunk felelősséget.
A webáruház magánszemélyt nem szolgál ki.
A webáruházba történt regisztrációval olyan többletszolgáltatások elérhetőek, mint például: kuponkódok használata, termék elérhetőség értesítők stb. 

A regisztrációval a felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.
Az webáruházban feltüntetett árak nettó árak.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását mellékeljük. Ha nem kapná meg az áruval együtt a használati utasítást, akkor a termék használatba vétele előtt jelezze Ügyfélszolgálatunknál és pótoljuk.
A megrendelést az Eladó weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Eladót a Vásárló által tévesen illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Lépés
Termék kiválasztása, kosárba rakás:
A Vásárló a választott termékeket a termék adatait ismertető oldalon lévő „Kosárba” gomb használatával vásárolhatja meg. A Kosár tartalmának módosítására a „Kosár tartalmának megjelenítése” linkre kattintást követően van lehetőség, itt módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége is, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a Rendelés jóváhagyása linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

3. Lépés
Megrendelés:
Az Eladó a Vásárló megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között távollevők között kötött adás-vételiszerződés jön létre. A Vásárló/Fogyasztó kifejezetten tudomásul vesz, hogy a Webáruházban történt vásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.
A termék átvételének bármi nemű meghiúsulása, a szerződés megszűnését vonja maga után.

4. Lépés
Visszaigazolás, a megrendelés véglegesítése:
Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését követően a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja, mely azonban nem minősül a Vásárló ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
A rendszer a vásárlást követően automatikus visszaigazolást küldd a vásárló részére (vevő által jóváhagyva) azonban a rendelést egy általunk küldött (Megerősített, a termék megrendelése feldolgozva) email értesítő után tekintjük elfogadottnak.

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

Adatait bármikor módosíthatja a weboldal baloldali menüjében található „Adataim szerkesztése” linkre kattintva.

Szállítási és átvételi módok

- Futárszolgálatos kiszállítás utánvéttel.

Az EU Stock Sro. nem vállal házhoz szállítást. Amennyiben házhoz szállítást szeretne választani a termék átvételéhez, az iLogistic Kft.-t, mint logisztikai partnerünket bízhatja meg. A megrendelő az Általános szerződési feltételek elfogadásával (megrendelés véglegesítésével) megrendeli a futárszolgálattól a szállítást. A futárszolgálat a megrendelésről értesítést kap. A futárszolgálat átadhatja az alvállalkozónak a megrendelést, és annak adatait a kézbesítéshez. Az összeget a vásárló az átadó futárnak készpénzben teljesíti. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.
A szállító a csomag átadásáról, és a készpénz átvételéről bizonylatot ad az átvevőnek. A szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

Kérjük az áru kézhezvételekor minden esetben ellenőrizze annak sértetlenségét, ha sérült a termék, ne vegye át a szállítótól, készíttessen róla jegyzőkönyvet, illetve jelezze a problémát felénk email formájában.
Amennyiben a sérült csomag mégis átvételre kerül, utólagos reklamációt nem fogadunk el!

A teljesítés helye minden esetben a Szlovák Köztársaság. A Szlovák Köztársaságon kívüli átvétel esetében a szállító cég minden esetben az Ön nevében (Ön helyett) jár el, a házhozszállítást Ön a megrendelés leadásakor kéri. Az áru hivatalosan akkor kerül átadásra, amikor telephelyünket elhagyja.

A futár költség a megrendelőt terheli melynek összege alap esetben bruttó 990 Ft, amely módosulhat a rendelés értékétől és súlyától függően.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
Név (kapcsolattartó)
Szállítási cím
Számlázási cím
Elektronikus levelezési cím
Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:
Egyéb közlendő
Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:
Megrendelő neve
A teljes Szállítási cím
Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Jótállás, szavatosság, garancia

Az ide vonatkozó: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) szerint:

A Vásárló kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen illetve az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást, vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-a szerint (hibás teljesítési vélelem fogalma) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért(pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Termékszavatosság
A vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Jótállás
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

További részletes információk a témában a Fogyasztóvédelem honlapján található.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bruttó 10 000 Ft feletti összegű termékekre a jótállás időtartama 12 hónap. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
Azon termékek esetén, ahol a vételár nem éri el a bruttó 10 000 Ft-ot, a termék mellé jótállási jegyet nem mellékelünk, ezen termékekre egységesen 6 hónap garanciát biztosítunk, a jótálási igény kezdete a számlával igazolható.

 
A számlán, vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, külső beavatkozás, rongálás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás.
A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár.

A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött Jótállási jeggyel érvényesítheti. Hiányosan, vagy ki nem töltött jótállási jegy esetében a garancia igazolásához a vásárlási bizonylat is szükséges. Kérjük, hogy a vásárláskor kapott jótállási jegyet őrizze meg, és minden szerviz esemény alkalmával hozza magával! Jótállási jegy hiányában csak fizető javítás keretei között tudunk szolgáltatásokat nyújtani.
A garancia időtartama termékenként más és más lehet.
A készülékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.) hibája készülékcserére nem jogosít.

Nem tartoznak a jótállás körébe:

  • A termékhez adott szoftverek, mivel azok szellemi termékek.
  • A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.)
  • A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
  • A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
  • A termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás,technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos Ügyféli elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget.

Csak a Vásárló teljes költségtérítése mellett vállalható a javítás:

- Ha a felhasználó kezelési útmutatótól eltérően használta a készüléket.(Ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.)
- Ha a készüléket az Eladó cég engedélye nélkül megbontotta.
Az ilyen okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Vásárlót terheli. Hibásnak vélt, de kifogástalanul működő termék bevizsgálási díja szintén a Vásárlót terheli.


3 munkanapon belüli meghibásodás /termék cseréje/

Ha az Fogyasztó által vásárolt és a 151/2003-as Korm.rendelet hatálya alá tartozó termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, azt az eredeti termékkel megegyező típusú új termékre kicseréljük feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha cserére nincs lehetőség (pl. nincs raktáron. kifutott termék)és előreláthatólag 14 napon belül a csere nem kivitelezhető, akkor a termék árát visszafizetjük.

A készülék csere igényét 3 munkanapon belüli jelzés esetén tudjuk figyelembe venni, cserére, vagy a termék vételárának visszafizetésére csak a termék bevizsgálása után kerülhet sor, amit a szerviz végez el.

A hibásnak vélt terméket, jótállási jegyet (bruttó 10.000 Ft alatti termék esetén jótállási jegy hiányában számlamásolat) és a hibabejelentő lapot kitöltve az alábbi címre kérjük visszajuttatni:

A dobozra kérjük írják rá: 72 órán belüli meghibásodás

WayteQ Europe Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097

A szükséges dokumentum az alábbi linkről letölthető:
Hibabejelentő lap (3 munkanapon belüli):  [doc], [pdf]


3 munkanapon túli meghibásodás

Amennyiben a termék meghibásodik arra a szavatosság(kellék-, termékszavatosság) vagy a jótállás szabályai lesznek irányadóak. Kötelező jótállás a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés keretében értékesített, és a 151/2003. jogszabály mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni.

A hibásnak vélt terméket, jótállási jegyet (bruttó 10.000 Ft alatti termék esetén jótállási jegy hiányában számlamásolat) és a hibabejelentő lapot kitöltve az alábbi címre kérjük visszajuttatni:

WayteQ Europe Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097

A szükséges dokumentum az alábbi linkről letölthető:
Hibabejelentő lap:  [doc], [pdf]


 Vásárlástól való elállás /14 napon belül/

Nem természetes személy a vásárlástól való elállásra nem jogosult!


 

 

A szavatosságra, jótállásra vonatkozó hatályos jogszabályok:
- A jótállási igények intézését a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete szabályozza. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Valamit a 2015. évi CXXXVII. törvény szerint a következők:

Tájékoztató Békéltetői Testület bevonásának lehetőségeiről

Amennyiben webáruházunkkal szemben jogos fogyasztói panasza van és webáruházunk e panaszát elutasítja, úgy Ön jogosult lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület által indított eljárás indításának feltétele, hogy a fogyasztó (vásárló) az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b) a fogyasztói jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét, 
c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
d) a fogyasztó nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről, 
e) az elutasított panaszt, 
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, 
g) a döntésre irányuló indítványt. 


A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu  .

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ és elérhetőség itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  .


Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy panasszal kapcsolatos észrevételeiket 2016. február 15-től az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatják. Az Európai Online Vitarendezési Platform honlapja magyar nyelven itt érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Magyarországon az ún. online vitarendezési kapcsolattartó pont működtetését és feladatait a Budapesti Békéltető Testület látja el. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen kérhet.

378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Európai Fogyasztói Központ - Magyarország http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/jogaink-ervenyesitese.html

Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma és Európai Fogyasztói Központ - Szlovákia http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela

 

A tárhelyet biztosító szolgáltató elérhetősége:

DigitalOcean
101 Avenue of the Americas 10th Floor
New York, NY 10013.

info @ digitalocean.com


iLogistic Általános Szerződési feltételei

I. A SZERZŐDŐ FELEK

1.1. A szolgáltató

iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.
Levelezési cím: [2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.]
Rendelésfelvétel:
Telefon: [+3623804211]
E-maill: [Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.]
Web: [ilogistic.hu]
Nyitva tartás: [8:00-16:00]

Alaptevékenység: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások.

A Szolgáltató kizárólagosan közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek. A Szolgáltató közvetítői tevékenységére figyelemmel megszervezi a csomag megrendelő által kiválasztott partner által végzendő szállítását, melynek következtében a megrendelőnek a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Szolgáltatótól kell kérnie.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szolgáltató, mint szolgáltató a mindenkori partner futárszolgálatok szolgáltatásainak közvetítésével a Megrendelő megrendelése alapján és Megrendelő költségére és kockázatára fuvarozást, csomagszállítást, azaz fuvar és postai szolgáltatási tevékenységet szervez meg a partnereknél a jelen ÁSZF és a mindenkori partnerek szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású tárgyak vonatkozásában Magyarország területén és meghatározott külföldi területekre, melynek során a Megrendelő kizárólag a Szolgáltatóval van kapcsolatban, a megrendelést Szolgáltatónak adja le és minden tájékoztatást Szolgáltatótól kérhet, illetve felé tehet jognyilatkozatokat, míg a küldemény fizikai szállítását a csomag felvételétől a kézbesítésig a partner végzi a Szolgáltatóval fennálló kapcsolat és a Szolgáltatótól kapott adatok alapján.

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldemények partnerei által történő szállítását és annak Megrendelő által meghatározott címzett vagy jogosult részére való kézbesítését megszervezi a Megrendelő által leadott adatok alapján díj fizetése ellenében.

Küldemény: a jelen ÁSZF-ben foglalt tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen és más kísérő okiratokon) megcímzett és a kézbesítést lehetővé tévő adatokat tartalmazó – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató fuvarlevéllel, vagy más kísérő okirattal partnerei közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával és a megrendelés Szolgáltató részére elérhetővé válik.

Az 1.2. pont szerinti Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a megrendelésük Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kérik, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.
Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése későbbi mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a küldemény címzettje vagy más, jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy által igazoltan történő átvételéig áll fenn.

4. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:
– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Megrendelőt, illetve vele egyetemlegesen a feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:
– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre,
– a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő és/vagy feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
– a küldemény kézbesíthetetlen és a felek egymással teljes körűen elszámoltak;
– a felek közös megegyezésével,
– a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával: a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Fogyasztó 3.1. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

5. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
A feladó – függetlenül attól, hogy személye megegyezik-e a Megrendelőével – felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő és a feladó egyetemlegesen felelősek a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; kötelesek viselni saját kárukat és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő és/vagy a feladó a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő – díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.

A rendelések ellenértékét átutalással fizető partnereinknek, a rendelés leadását követő 72 órán belül rendezniük kell a függő számláik kifizetését.
Amennyiben ez nem teljesül, a rendelések törlésre kerülnek, és a korábban lefoglalt termékeket elérhetővé tesszük a többi partner részére.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának megfizetése jelenleg utánvéttel lehetséges.

7. SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a Feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállíttat és kézbesíttet.

7.1. Igényelhető szolgáltatások (a díjakat lásd a Díjszabásban)

Futárposta-szolgáltatás közvetítése
Expressz postai szolgáltatás közvetítése
Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:
1. A postai küldemény nyomon követhető kezelése;
2. Időgarantált szolgáltatás – kizárólag a honlapon mindenkor megjelölt partnerekkel;
3. Utánvét-szolgáltatás.

Egyedi különszolgáltatás:
1. Aznapi csomagkiszállítás
2. Háromországos szállítás
3. Telephelyről való csomagátvétel
A küldemény díját a 6. fejezet rendelkezései szerint kell megfizetni.

8. A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató partnere a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint – a Szolgáltatónak egyébként esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett – visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan (azaz a címzett pontos kézbesítési helye a helyszínen sem állapítható meg) címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő vagy beazonosíthatatlan cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, illetve ezzel egyidejűleg ugyanúgy jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

9. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK, ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

9.1. Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.
A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.


9.2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató külön szövegezett Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató és partnere:
– a zárt küldeményt – az ÁSZF-ben foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet hatósági eljárás kivételével;
– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, internet) közli.

A Szolgáltató vagy partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha
– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
– kézbesíthetetlen csomag őrzési ideje lejárt;
– az ÁSZF egyéb helyen azt lehetővé teszi.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

9.3. Az alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
DÍJSZABÁS

990 FT/CSOMAG 40 KG-IG

 

 

eustock logo